Etusivulle

Uutiset

marras 11, 2009

OY G.W. SOHLBERG AB:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSIÄ


 

OY G.W. SOHLBERG AB:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Oy G.W. Sohlberg Ab:n ylimääräinen yhtiökokous on 10.11.2009 päättänyt hallituksen esityksen mukaisesti yhdistää kanta- ja etuoikeutetut osakkeet yhdeksi osakelajiksi.

Jokainen yhtiön kantaosake ja niin ikään jokainen yhtiön etuoikeutettu osake muunnetaan arvo-osuusjärjestelmässä yhdeksi uudeksi osakkeeksi, joka tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa ja yhtäläisen oikeuden yhtiöstä jaettaviin varoihin.

Osakelajien yhdistäminen ei edellytä osakkeenomistajien toimenpiteitä. Samassa yhteydessä osakkeen nimellisarvosta luovutaan.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen vastaamaan hallituksen ehdotusta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön uusien osakkeiden annista yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien osakkeiden määrä voi olla enintään 900.000 uutta osaketta, kuitenkin niin, että annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta voi olla enintään 5.000.000 euroa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti

Oy G.W. Sohlberg Ab