Etusivulle

Uutiset

maalis 22, 2016

OY G.W. SOHLBERG AB:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2016 PÄÄTÖKSIÄ


Oy G.W. Sohlberg Ab:n varsinainen yhtiökokous on tänään 15.3.2016 vahvistanut Oy G.W. Sohlberg Ab:n tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa per osake. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 31.3.2016.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kolme.

Yhtiön hallitukseen valittiin Jan Hasselblatt, Panu Paappanen ja Tuomo Vähäpassi. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Tuomo Vähäpassin ja varapuheenjohtajaksi Jan Hasselblattin.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Katariina Kaskimies ja KHT Juha Hilmola sekä varatilintarkastajaksi KHT Pekka Hietala.

Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n kuulumaan seuraavasti:

Kutsu yhtiökokoukseen, joka voidaan pitää Helsingissä tai Espoossa, julkaistaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa ilmoitettuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Muutoin noudatetaan mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen."

Oy G.W. Sohlberg Ab