Tilinpäätös 2018Sijoitusraportti Q3

Uutiset

syys 14, 2017

OY G.W. SOHLBERG AB:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 14.9.2017 PÄÄTÖKSIÄ


Oy G.W. Sohlberg Ab:n ylimääräinen yhtiökokous on tänään 14.9.2017 päättänyt, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 3,00 euroa osakkeelta.

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilanteessa 31.12.2016 olivat 23.171.111,75 euroa. Osinkona jaetaan yhteensä 8.922.000 euroa. Osingonjaon jälkeen voitonjakokelpoisiin varoihin jää 14.249.111,75 euroa.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.9.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 25.9.2017.

Oy G.W. Sohlberg Ab