Etusivulle

Yrityksen arvot

Tuloksellisuus

Yrityksen toiminnasta on hyötyä ja lisäarvoa omistajille, asiakkaille ja henkilöstölle. Hyvän tuloksen tekeminen ja riittävän kannattavuustason saavuttaminen mahdollistaa menestymisen, kasvun, uusien työpaikkojen syntymisen ja muutoksen strategioiden mukaisesti myös tulevaisuudessa. Tuloksellinen työskentely asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi merkitsee myös henkilökohtaista kehitystä omassa työssä.

Asiakastyytyväisyys

Kehitämme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti tuotteita, huipputeknologiaa ja palveluita, jotka saavat heidät vakuuttuneeksi siitä, että olemme parempia kuin kilpailijamme. Korkean asiakastyytyväisyyden saavuttamiseen pyrimme tekemällä kaikki työtehtävämme tinkimättömän huolellisesti ja laadukkaasti: toimitamme sen minkä lupaamme.

Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisella toiminnallamme luomme uskoa tulevaisuuteen, parannamme luotettavuutta ja sitoutumista henkilöstömme ja asiakkaidemme sekä sidosryhmiemme keskuudessa. Toimimme eettisessä hengessä tavoitteenamme vastuunjaon, työnjaon ja palkkauksen tasapuolisuus.

Perinteet

Vahvat perinteet luovat menestymisen mahdollisuudet ja velvoittavat jatkuvaan parantamiseen, aktiivisuuteen ja oikein profiloituvaan yrityskuvaan sekä yhä parempaan sidosryhmiin kohdistuvaan vuorovaikutukseen. Yrityksen voima nousee pitkistä perinteistä ja erityisosaamisesta ja niiden vaalimisesta sekä edelleen kehittämisestä ja uudistavasta visioinnista.